0 elementer
(+47) 22 61 68 00

Vaktvirksomhetsloven

Ved lov om vaktvirksomhet av 13. mai 1988 nr. 29 (vaktvirksomhetsloven) ble de private vaktselskapers virksomhet for første gang lovregulert i Norge.

Vaktvirksomhetsloven kommer til anvendelse på ervervsmessig virksomhet av en viss varighet og omfang. Kravet til ervervsvirksomhet innebærer at virksomhet må skje i næringsøyemed. Ikke-ervervsmessig vaktvirksomhet og vaktvirksomhet som utøves av statlige eller kommunale institusjoner omfattes ikke av loven. Vaktvirksomhetsloven oppstiller krav om at den som utøver eller inngår avtale om vaktvirksomhet skal ha tillatelse til dette. Tillatelse gis av politimesteren i det distrikt virksomheten skal drives fra. Dersom virksomheten omfatter flere politidistrikter, gis tillatelse av vedkommende landsdelspolitimester.

Loven bestemmer at tillatelse til å drive vaktvirksomhet kan gis til personer som er myndige norske statsborgere, har fast bopel i Norge, har «tilfredsstillende vandel» og «for øvrig ikke anses uskikket til å kunne utøve vaktvirksomhet på forsvarlig måte i samsvar med «god skikk innenfor bransjen»».

Vaktvirksomhetsforskriften

Justisdepartementet ga den 25.august 1989 forskrifter til loven (Vaktvirksomhetsforskriften) med hjemmel i vaktvirksomhetsloven § 6. Forskriftene regulerer nærmere kravene til ansatte, utdanning, uniform, legitimasjon, bruk av hund samt våpen.

Annet relevant lovverk

Vi bruker informasjonkapsler. Ved å navigere videre på nettsiden aksepterer du bruken av disse. Mer informasjon

Vi bruker informasjonkapsler på nettsiden for å kunne gi deg relevant innhold. Ved å bruke denne siden og relatert innhold godtar du bruken av informasjonskapsler med hensyn til analysering, tilpasset innhold og annonser. Ved å navigere videre på nettsiden aksepterer du bruken av "cookies". Sikkerhetsakademiet bruker informasjonskapsler (små tekstfiler som plasseres på enheten din) og lignende teknologier for å kunne tilby tjenestene våre og for å hjelpe til med å samle inn informasjon. Teksten i en informasjonskapsel består ofte av en rekke tall og bokstaver som entydig identifiserer datamaskinen din, men den kan også inneholde annen informasjon. Google identifikatorer er plassert på nettsiden for å kunne gi Sikkerhetsakademiet informasjon om hvordan vi kan tilpasse nettsiden bedre.

Lukk